Global Multi Business

Te gjitha bizneset ne nje vend!

3

Ndërtimtari dhe Patundshmëri

1

Tregëti Globale

4

Turimzëm dhe Rekreacion

0

Sherbimet Financiare dhe Juridike

0

Mobileri

0

Marketing dhe Consulting

0

Industria ushqimore

0

Sherbime Tjera