Global Multi Business

Te gjitha bizneset ne nje vend!

6

Ndërtimtari dhe Patundshmëri

2

Tregëti Globale

5

Turizëm dhe Rekreacion

2

Sherbimet Financiare dhe Juridike

0

Mobileri

1

Marketing dhe Consulting

2

Industria ushqimore

0

Sherbime Tjera