Global Multi Business

Te gjitha bizneset ne nje vend!

4

Ndërtimtari dhe Patundshmëri

2

Tregëti Globale

6

Turimzëm dhe Rekreacion

2

Sherbimet Financiare dhe Juridike

0

Mobileri

0

Marketing dhe Consulting

1

Industria ushqimore

0

Sherbime Tjera