Global Multi Business

Te gjitha bizneset ne nje vend!

7

Ndërtimtari dhe Patundshmëri

3

Tregëti Globale

6

Turizëm dhe Rekreacion

4

Sherbimet Financiare dhe Juridike

0

Mobileri

1

Marketing dhe Consulting

2

Industria ushqimore

0

Sherbime Tjera