Sherbimet

Shërbime juridike

 • Regjistrimi dhe çregjistrimi i bizneseve vendore dhe ndërkombëtare.
 • Perfaqësime në të gjitha procedurat civile kudo në Kosovë dhe jashtë vendit.
 • Dëmshpërblimet e të gjitha llojeve vendore dhe ndërkombëtare

Shërbime finaciare

 • Planifikimet e llojeve të ndryshme financiare për investitorët vendor dhe të jashtëm.
 • Sigurimi i kreditimeve parasë për individ dhe firma të ndryshme me kushte të

volitshme kudo jashtë vendit.

 • Hulumtimi i burimeve financiare për kompani të ndryshme.

Shërbime finaciare

 • Planifikimet e llojeve të ndryshme financiare për investitorët vendor dhe të jashtëm.
 • Sigurimi i kreditimeve parasë për individ dhe firma të ndryshme me kushte të

volitshme kudo jashtë vendit.

 • Hulumtimi i burimeve financiare për kompani të ndryshme.

Oferta të punësimit

 • Të gjithë njërëzit që kanë nevoj për punë munden të paraqiten në e-mail globalmultico@gmail.com – Kompletimi, dërgimi i CV-së dhe skenimi i dokumentave Poseduese orgjinale.
 • Individividuale, firma, kompani, që kanë nevoj për fuqi punëtore të të gjitha profileve.
 • Mundeni të kërkoni këtu Ne ju sigurojmë punë kudo brenda dhe jashtë vendit.

Ofrojmë kontaktet

 

 • Ofrojmë punëtorë ndërtimi, të të gjitha profileve, punëtorë shëndetësorë.
 • Punëtorë të administratës, punëtorë fizik, ekspert të lëmive të ndryshme.
 • Ekonomist, Jurist, Inxhinierë, Arkitekt, Agronom të bujqësisë.
 • Mjek, Psikiatër, Psikolog, Gjuhëtar të gjuhëve të huaja dhe kuadro tjera sipas kërkesës, kudo në botë.

Patundshmëri ofrojmë dhe kërkojmë

 

 • Sipëfaqe të tokave, troje, locale afariste, shtëpia, banesa, vila.
 • Të gjitha llojet e objekteve nga konstruksioni i drurit.
 • Hotele dhe objekte të hotelierisë, halla prodhimi brenda dhe jashtë vendit, Shqipëri etj.

Patundshmëri ofrojmë dhe kërkojmë

 

 • Sipëfaqe të tokave, troje, locale afariste, shtëpia, banesa, vila.
 • Të gjitha llojet e objekteve nga konstruksioni i drurit.
 • Hotele dhe objekte të hotelierisë, halla prodhimi brenda dhe jashtë vendit, Shqipëri etj.

 

Tregëti globale – Kërkojmë dhe ofrojmë

 

 • Tregëti me artikuj ushqimor dhe jo ushqimor.
 • Tregëti me tekstil konfekcione, trikotazh dhe metrazh.
 • Tregëti me mobile të të gjitha llojeve.
 • Tregëti me mjete të ndryshme teknike.
null

TREGËTI GLOBALE

Tregëtia dhe zhvillimi me idetë më të avancuara në tërë globin.

Global Multi Business Company urë lidhëse e bizneseve

null

MARKETING

Informacione,krijimi i kontakteve,ekspozimi i shërbimeve dhe produkteve.

Çdo veprim i mirfilltë në interesat tuaja

null

NDËRTIMTARI

Global Multi Business Company punon vazhdimisht në përmirësimin e imazhit të ndërtimtarisë dhe infrastrukturës

Ndërtoni me ne!